Jouni Lehtimäen kolumni: EU:n kaatopaikkadirektiivi ja Porin tuhkanpesulaitos

Viimekertaiseen lomaviikkooni toivat vaihtelua Kosovon poliittisesta ja juridisesta tilanteesta Helsingissä pitämäni esitys sekä toisaalta tiedotustilaisuus Yyterissä Porin Mäntyluotoon suunnitellusta tuhkanpesulaitoksesta. Jälkimmäisessä olin paikalla yhtenä kutsutuista asiantuntijoista.
Nykytyöni puolesta olen todellakin seurannut Suomen kahta isoa jätehuoltohanketta (Kokkolan jätekäsittely- ja kierrätyskeskus sekä Porin tuhkanpesulaitos) erittäin tarkkaan. Jätehuollon eurooppalainen nk. kuningasnormi on EU:n neuvoston kaatopaikkadirektiivi. Se on myös yksi tärkeimmistä kosovolaisista jätehuoltoa ohjaavista säädöksistä. Suomi on ratifioinut direktiivin valtioneuvoston asetuksella kaatopaikoista.
Kosovossa Obilićin voimalaitoksen (ruskohiili) savu-, tuhka ja meluhaitat ovat jatkuva huolen aihe. Samoin Kosovossa on, isoja kaupunkeja lukuunottamatta, yleensä vain kaksi kaatopaikkaa: tien oikea ja tien vasen puoli. Ihmiset eivät välitä, mihin roskansa ja jätteensä jättävät. Ja tämä näkyy ja tuntuu aisteissa. Samoin Kosovossa näkyy jo valitettava yleiseurooppalainen kaatopaikkojen ja muiden jätehuoltoyksiköiden vastustusperiaate: ei minun takapihalle. Näistä lähtökohdista oli mukava lähteä Yyteriin tiedotustilaisuuteen.
Vaasan hallinto-oikeus kumosi 7.7.2016 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän Kokkolan hankkeen ympäristöluvan kaatopaikkatoiminnan osalta. Kaatopaikka olisi sijainnut liian lähellä merta (vesistöä). Tämä päätös on jo viety Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pidän Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä huolellisesti perusteltuna ja olen jo esitellyt päätöksen Kosovon oikeusministerille hyvänä, suomalaisena oikeusohjeena.
Porin tuhkanpesulaitoksen ympäristölupahakemus on tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston valmisteltavana ja päätös tullee helmikuun 2017 loppuun mennessä. Porin hanke on puettu tuhkanpesulaitoksen, ei siis kaatopaikan, muotoon. EU:n kaatopaikkadirektiivi koskee kuitenkin myös ”vähintään vuoden käytössä olevia paikkoja, joissa jätettä varastoidaan väliaikaisesti”. Tähän pääsääntöön on määritelty kolme poikkeusta, joihin Porin tuhkanpesulaitoksen ympäristölupahakemuskin perustuu.
Porin tuhkanpesulaitoksella olisi kuitenkin aina varastoituna vaarallista jätettä yli 50 tonnia. Samoin pesuvesi johdettaisiin aina satama-altaaseen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulisi mielestäni todeta, että myös Porin tuhkanpesulaitokseen sovelletaan kaatopaikkadirektiiviä ja päätyä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaiseen ratkaisuun.
Jos kaatopaikkadirektiiviä ei sovelleta, silloin Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan ympäristönsuojelulain mukaisesti. Kosovo on opettanut, että jätehuoltohankkeissa ei saa olla ketään vastaan, vaan aina ympäristön puolesta. Rakentamaton luonto on uusiutumaton luonnonvara. Kaikkialla.

Jouni Lehtimäki

Tuntematon