Kröönruuskan kolumni: Rehellisesti varraastettu

Ruattis sanotaa, et paljo saa ihmine kuul, enneko korvat pääst puttoo. Se o tosi. Mää funteerasi joskus, et ko toreil ja turuil kuulustellee ihmiste puhheit, niist sais koottuu vaik mimmose miätekokoelma. Vai onko se varraastamist? No juu ja ei. Jokakikine kirjailija noukkii koko ajjaa ympäriltäs aiheit ja puhheit. Linjapiilit ja junat o parhait paikkoi ja kaike mailma kuppilat. Ja laste leikkipuistot. Täsä muutamii näytteit:

Linjapiiliviisauksii:
”Miähest o ihmisel kauheesti hyätyy!”
”Ko mää marjasta, emmää maastoo muist. Maasto muistaa minu ja viä oikeisii paikkoihi.”
”Elämä o semmost, et se mennee ohitte.”
”Ko o seittämäkyment kerttaa antanu anteeks, ni mitä sejjälkee tekis?”
”Parempi se o, et hyvä kiärtää ko paha.”
”Nuaren ei kompastunu, vaik meinas. Vanhan kompastuu, enneko eres meinaa.”

Leikkipuistoviisauksii:
”Mihi asti ihmine kasvaa ja viisastuu ja koska ruppee menemää toistappäi?”
”Ensiks o vattas. Sit o vavvasuus. Sit lapsuus. Sit nuaruus. Sit aikusuus. Sit vanhuus. Sit kualema.”
”Jos se otti su lapios, leiki ämpäril.”
”Jos ei tiä, mitä tekis, ni ain voi istuu ja miättii ja heiluttaa jalkoi.”
”Jos pelkäät, et mörkö o sänky al, heit sin keksei. Kyl kuulet, syäkö se niit. Ei semmone ol vihane, ko syä suklaakeksei.”
”Mee äitii haittaa, jos rakentaa keittiötualeist muurei ja tua sin rakoihi matoi ja laittaa ruahoi astioihi ja tekkee vetest kanavii. Mee äiti o semmone heikkoymmärteine.”

Eruskunna kuppila viisauksii:
”Tavoitetilan määrittely ja resursointi nykyisen tahtotilan vallitessa ei lähtökohtaisesti ole adekvaattia...”
”Kerrannaisvaikutukset valtio-omisteisuuden minimoimisessa...”
ABC-kuppila viisauksii:
”Ei muut ko rautaa rajal ja pyssyt paukkumaa, jos tän tullaa kerjäämää ja elämää ninko pummit. Ei yhtää tartte hyysät, ko ei meitäkä ol kukkaa hyysänny...”
”Kyl mää voi rehellisesti sannoo, et mää ole aamupäiväst asti kaljotellu. Eläke tuli juur ja koht tullee toimeetulotuki.”

Arvakkaas, mihi porukkaa mää olsi kaikist mialuummi liittyny! Ei voi kiältää, etteiko Suames olis erillaisii kuplii, mut sevvertta piäni maa tämä o, et kyl kuplat joskus poksahtellee ja me kuullaa ja nährää, kullai naapurikuplas eletää ja ajatellaa. Kannattaa kuulustel.

KRÖÖNRUUSKA

Tuntematon