Matti Pursiheimon kolumni: Huame o Heikim päivä!

Ny olla sitt jo siin vaihhes talvi, ett vanhan kansa mukka se seljäm pidäis huame Heikim päivänk katket. Loppiaise jälkke alkoiva härkä- eli selkäviiko. Jouluhu ja uuttevuattehen kuuluvap pyhä ja juhla ova ohitte ja ny sitt vaam paineta hommi.
Heikki o Henriki suamalaine vastine. Tunnetuin Henrik ol se engelsmanni piispa, ko Lalli men ja tapoi kirven kans Köyliöjärve jääll 20. tammikuut 1156. Päivä muutetti aikonas yht päivä aikasemmaks, ko se passas paremmi ruattalaiste almanakkaha.
Meill o opetettu, ett se Lalli ol kamala murhamiäs ja Henrikist tehti oikkem pyhimys. Kumminki ko sitä tilannett nuukemmi ajettele, nii se Henrikkihä ol iham puhtaste maahantunkeutuja, ko tul tuputtama jotta uutt uskontto ja samall ol tuamas tänn viarast maallist valtta. Jos tänäpenki johonkki talohon tulis joku ulkomaalaine ja tyhjennäis luppa kysymät jääkaapi ja pakastime ja viäl isännä viinakaapinki (ja vikitteliss siin samall emänttäki), nii saatais siin taas kirves läheise järve jääll heilatta. Ko viäl oteta huamioho, ett Lalli ol tiämmäs ollu trenkittes kanss jossai mettähommis. Ol sitt tullu kotti ja tiätenki ensmäitteks juannu lämpimikses tyhjä mahahas kuuma olutt, ko ulkon ol ollu kova pakkane. Ja frouva kerto tihrutta siin sitt, ett ulkomaampelle veivä talvise ruua suulist. Ei mikkä ihme, ett kävei niinkon kävei.
Legenda kerto, ett Lalli ol ottannu piispam päähine ja laittanu sem päähäs. Piikaflikk ol jälkkempäi kertonnu, ett Jumala rankas Lalli sillai, ett se päähine ol tarttunnu ikuisest kiines hänem päähäs. Mahdoik siin ny sitt vaan käyd nii, ett se verine lakki oll vaa hiuka jäätynny kovass pakkasess Lalli hikissi hiuksihi. Ko sisällt tullesas isänt yritt otta sitä pois pääst, nii piik kurkist overaost ja näk se vähtämise. Jälkkempäi sitt tul semmone tarina siit jumalallisest rangaistuksest.
Siihe Henriki tappamissehe liitty piän mukavas huulijuttuki. Kaks kaverust istus baaritiskill ja kehusiva toisilles oma kotipaikkakunttatas. Toinen kerros, ett kyll meill o kova porukka. Siäll yks isäntäki tapoi papin kirven kans. Toine totes siihe, ett jaa, en ol tommost kuullukka. Kosk semmone on tapahtunnu. Onk siit uutisiss mittä ollu? Kertoja ot lasistas ryypy ja jatko, ett ei se vissi ny iha just ollu, mutt se tappaja kumminki ol semmose iso Lallin talo isänt.

Oikke luanikast huamist
nimipäivä Heikeill!

Matti Pursiheimo

Tuntematon