Iso ajaa harvemmin

Joku saattoi ihmetellä viime torstaina Porin lentoaseman kiitoradalla liikennöinyttä mittavan kokoista ajoneuvoyhdistelmää. Kuljetusliike Kalevi Huhtalan uusi yhdistelmä toimi koulutusajoneuvona HCT-projektissa, joka tutkii suurien kertamäärien kuljettamiseen suunniteltuja ajoneuvoja. Kuljettajat totuttautuivat jättirekan liikkumiseen ja ominaisuuksiin.

Huhtalan rekka on tulossa yleisen liikenteen joukkoon lähipäivinä kuljettajineen. Lentokentällä ajajat harjoittelivat ajoa liikenneympyrässä, risteyksissä sekä ohitustilanteissa ja väistötilanteissa.

HTC-hankeen (High Capasity Transport) tavoitteena on kehittää normaaliin päätieliikenteeseen sopivia, ympäristöystävällisiä ja tehokkaita yhdistelmiä. HCT-hakeyhdistelmätutkimus on osa Metsätehon puutavaran kuljetustutkimusta.
– Hienoa, että on annettu lupia, Huhtalan varatoimitusjohtaja Kati Huhtala kommentoi pääsyä tieliikenteeseen.
Hän pohti, ettei kokeiluhanke tuota rahaa yhtiölle, mutta jotain Suomessa pitää kehittää kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Hän myös huomautti, että yhtiö on velvollinen raportoimaan tutkijaorganisaatioille ja Trafille pyydetyistä asioista. Autoon tulee vielä lisää muun muassa kameraseurantaa.
Jo nyt tiedetään, että Huhtalan uuteen 34-metriseen ja 100 tonnin kapasiteetin mahdollistavaan hakerekkaan mahtuu kolmannes enemmän haketta kuin edelliseen 76-tonniseen versioon. Autoon mahtuu 211 irtokuutiota. Sekin tiedetään, että sama hake kulkee aiempaa vähemmillä kuljetuskerroilla määränpäähänsä.

Trafin myöntämä lupa on kuljetukseen, joka alkaa Seikun Sahalta Porista ja päätyy UPM:n paperitehtaalle Raumalle. UPM:n kehitysasiantuntija Janne Kukkura huomauttaa, ettei tästä ole tarkoitettu tehdä tonnikilpaa, vaan kuljetusyhdistelmä tässäkin tapauksessa on räätälöity hakkeen kuljettamiseen isossa mitassa. Toiset kokeiluun tulevat hakerekat on räätälöity hieman pienemmälle kuljetuskyvylle.
– Tien päällä oleminen vähenee, Kukkura korostaa vaikutuksia.
Hän muistuttaa tutkimusluonteesta. Ajoneuvossa painon jakautuminen on ääritilanteissa tärkeää. Myös CO2-päästöjen tulisi vähentyä.
– Ei näitä kannata tehdä, jos ei tehdä turvallista.

Kuljetus valtatie 8:lla on säänneltyä, eikä iso ajoneuvo saa poiketa muille teille. Aika näyttää, miten valtatie kestää isompia painoja. Janne Kukkura sanoo, etteivät akselipainot nouse nykyiseen kalustoon verrattuna, koska uudessa välineessä on 12 akselia ja 46 rengasta.
Johtava asiantuntija Otto Lahti Trafista sanoo, että tien kestävyyttä ei voi sanoa ennakkoon, sillä tien kestoon vaikuttava yhtälö on hyvin monimutkainen. Nyt vasta kokeillaan ja matka on alussa.
– On yleinen kehityssuunta, että konekoot kasvavat, hän pohti kaluston tulevaisuutta.
Huhtalan tapauksessa kokeilu on laskettu sitten, että yhdistelmä liikennöi kuusi vuotta, jolloin kaksi vetoautoa ajetaan loppuun ja yksi perävaunu. Trafi raportoi tuloksista puolen vuoden välein.
Toimitusjohtaja Kalevi Huhtala pitää ison hyötykuorman yhdistelmien etuja päästöihin ja liikennöintikertoihin kiistattomina. Varatoimitusjohtaja Kati Huhtala on tyytyväinen, että isot pääsevät ajoon kokeiltaviksi.
Kokeiluun tuleva Huhtalan ajoneuvoyhdistelmä on merkitty näin.
HCT-ajoneuvolla tarkoitetaan nykyistä sallittua suurempia ajoneuvoja, eli yli 25,25 metriä pitkiä tai yli 76 tonnia painavia yhdistelmiä.
Kaksi muuta ajoneuvoa, Kuljetusliike Wickström Oy:n ja Koneyritys Sammalisto Oy:n HCT-hakeyhdistelmät aloittavat liikennöinnin viimeistään ensi kesän aikana. Reitit ovat Kaakkois-Suomessa, Ristiina–Kouvola ja Juupajoki–Kouvola.
Hakekuljetushankkeessa taustalla on kuljetustekniikan kehittäminen. Esimerkiksi Lappeenrannan Tekninen Yliopisto ja valmistajat tekevät Tekes-rahoitteista tutkimusta, jossa tutkitaan HCT-yhdistelmien runkorakenteita ja valmistusteknistä optimointia.
HCT-yhdistelmiä on Suomen teillä tällä hetkellä 25.

Jukka Silvast