Lipulla, kiekolla vai mobiililla?

Aloitetta helpomman torille parkkeeraamisen puolesta käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa tammikuussa.

Kävis ja Porin Yrittäjät ry ovat tehneet kaupungin tekniselle lautakunnalle aloitteen. Aloitteessa esitetään, että maksullisten parkkipaikkojen sijaan Eteläkauppatorin ja Pohjoiskauppatorin parkkipaikoille saisi pysäköidä lauantaisin tunnin ajan parkkikiekolla.
– Yrittäjiltä tulleen palautteen mukaan torikauppa, kauppahalli ja torin ympäristön yksittäiset liikkeet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden lähelle on päästävä pysäköimään helposti melko lyhyttä asiointia varten, Käviksen toiminnanjohtaja Kirsi Sainio-Lehtimäki perustelee.

Liikenneinsinööri Sanna Välimäki on myös sitä mieltä, että kaupungin keskustaa pitää elävöittää ja Käviksen sekä kauppatorin yrittäjien toimintaedellytyksiä ylläpitää ja vahvistaa. Hän huomauttaa, että kauppatorilla ei kuitenkaan ole kovin montaa parkkipaikkaa ja niiden käyttöaste on korkea.
– Tämän aloitteen pohjalta pysäköinninvalvojat ovat joulukuussa tarkkailleet nimenomaan lauantaipäivien käyttöastetta torin parkkipaikoilla, hän kertoo.
Välimäki muistuttaa, että silloin kun puhutaan kaupungin palveluiden hinnoittelusta, kysymys on budjettiasiasta.
– Teknisessä lautakunnassa tullaan edellyttämään, että menetetty pysäköintitulo, joka on vuodessa jokaiselta lauantaipäivältä yhteensä 35 000 euroa, saadaan rahoitettua elinkeinopoliittisista investoinneista, hän toteaa.

Välimäki jatkaa, että asiassa on myös kysymys liikennepoliittisista arvovalinnoista, kuten halutaanko kaupungissa edistää yksityisautoilua, joukkoliikennettä vai kevyen liikenteen käyttöä. Viime kädessä asiasta päättää kaupunginhallitus, joka viimeksi vuonna 2009 päätti lisätä maksullisia parkkipaikkoja keskusta-alueella.

Porin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jari Taimi kommentoi, että Kävis-alueen yrittäjät toivovat asiaa käsiteltävän elinkeinopoliittisena linjauksena, jolla parannetaan Porin keskusta-alueen vetovoimaa ja kilpailukykyä.
Toteutuessaan esitetyt toimenpiteet näkyisivät yrittäjien arvioiden mukaan kaupunkikuvassa kasvavina asiakasvirtoina sekä myös kasvavina kassavirtoina. Nämä yhdessä lisäisivät alueella olevien tyhjien liiketilojen kysyntää sekä kasvattaisivat välillisesti ja välittömästi kaupungin verotuloja.

Lauantaiden lisäksi aloitteessa on esitetty harkittavaksi, että torin varren parkkipaikat vapautettaisiin maksuttomiksi myös arkisin alkaen kello 16.00, jotta keskustan läheisyydessä työskentelevien olisi helpompaa asioida alueella työpäivän jälkeen.
Kolmantena aloitteessa esitetään myös harkittavan maksuttomiksi paikoiksi Eetunaukion lavan ja Antinkadun välissä olevia autopaikkoja.

Pysäköintimuutokset otettu ilolla käyttöön

Kävis-alueen ytimessä on nyt noin 570 yksityistä, maksutonta autopaikkaa.
Sokos ja IsoKarhu ovat vapauttaneet omat noin 200 autopaikkaansa maksutta asiakkaiden käyttöön. Pysäköinti on mahdollista noilla yhteensä noin 400 autopaikalla kahden tunnin ajan parkkikiekolla.
IsoKarhun pysäköinti muutettiin maksuttomaksi joulunavauksen yhteydessä 25.11. Tämän jälkeen automäärät ovat selvästi kasvaneet.
– Osa vaikutuksesta on luonnollisesti joulusesongilla, mutta oletamme ison osan kasvusta johtuvan maksuttomasta ja aiempaa vaivattomammasta pysäköinnistä, joka jatkuu vielä ainakin joulukuun loppuun asti. Niin asiakkaat kuin vuokralaisetkin ovat kokeneet loppuvuoden ajaksi tehdyn muutoksen iloisena ja erittäin positiivisena yllätyksenä, kertoo kauppakeskuspäällikkö Tero Kormano.
Myös Sokoksen autopaikoilla on ollut selvästi aiempaa enemmän käyttäjiä. Käytäntö jatkuu toistaiseksi.
– Olemme saaneet runsaasti hyvää palautetta. Kun julkistimme maksuttomuuden Facebookissa, saimme kahden ensimmäisen tunnin aikana noin 600 kiittävää kommenttia, toteaa Sokos johtaja Erja Skinnarla.
Aiempaan tapaan maksuton pysäköinti kahdeksi tunniksi parkkikiekolla on mahdollista BEPOPin parkkihallissa noin 150 autopaikalla ja Muotitavaratalo Ratsulan pysäköintitasanteella 20 paikalla.

PAULIINA VILPAKKA

Tuntematon