Raskaan liikenteen renkaat syynissä

Maassamme talvisin liikkuvien kuorma-autojen renkaat ovat pääosin hyväkuntoisia. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös huonokuntoisempia kumeja. Pahimmat niistä ovat jopa hengenvaarallisia.

Varsinkin Pohjois-Suomen liukkailla teillä ajaa vuosittain useita rekkoja ulos.
– Yhtenä syynä ovat usein huonot ja kuluneet renkaat. Syitä on toki muitakin, sanoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Renkaiden kunto on kuitenkin kohentumassa.
– Se on ”mutu-tuntumaa”. Mitään tarkempaa tutkimustietoa renkaiden parantuneesta kunnosta ei ole. Selvää kuitenkin on, etteivät kotimaiset liikennöitsijät pistä kuljetuskalustoaan talvikeleillä sutimaan teille huonoilla renkailla, korostaa Valtonen.

Ruotsissa ja Norjassa on nykyisin Suomea tiukemmat vaatimukset raskaan liikenteen renkaille talvikaudella. Tiukin linja on Norjassa, jossa vaaditaan talviaikana vähintään viiden millimetrin kulutuspinta ja erityisesti talvikäyttöön tarkoitetut renkaat kaikissa pyörissä koskien myös perävaunuja.
– Paljon on puhuttu ”itärekkojen” puutteista, mutta nykyisin Venäjälläkin on Suomea tiukemmat rengasvaatimukset, kertoo Valtonen.

Suomessa riittää renkaiden kulutuspinnan urasyvyydeksi talvellakin 1,6 millimetriä. Paripyörissä toinen rengas saa olla sitäkin sileämpi.
– Talvirenkaiden käyttövaatimus joulu–helmikuussa ei koske kuorma- ja linja-autoja. Liikenneturvan mukaan kyseessä on pahimmillaan äärimmäisen vaarallinen riskitekijä, painottaa Valtonen.

SUOMESSA RASKAAN liikenteen ajoneuvoissa ei tarvitse lain mukaan olla vielä tällä hetkellä talvirenkaita. Valtosen mielestä myös meillä olisi naapurimaiden tapaan syytä tiukentaa raskaiden ajoneuvojen talviajan rengasmääräyksiä.
– Niillä pyritään turvaamaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus huonoissa keliolosuhteissa. Uudet ja nykyistä tiukemmat määräykset mahdollistaisivat puuttumisen niihin suhteellisen harvinaisiin kuljetuksiin, joissa renkaat eivät ole talviliikenteen edellyttämässä kunnossa, mainitsee Valtonen.

Liikenneturva selvitti yhdessä poliisin ja Autonrengasliiton kanssa, minkäkuntoisia renkaita kuorma-autoissa käytetään talviaikana.
– Selvitys toteutettiin ratsiatutkimuksena, jossa poliisin raskaan liikenteen ratsioissa Autonrengasliiton asiantuntijat keräsivät tiedot pysäytettyjen kuorma-autojen ja niiden perävaunujen renkaista. Kaikkiaan renkaat tarkastettiin yli 600:sta kuorma-autosta tai yhdistelmästä, kertoo Valtonen.

Nykyisin liikennevalvonnassa ei ole talvisaikaan mahdollista puuttua niihin tapauksiin, joissa renkaat eivät täytä talviliikenteen edellytyksiä. Syynä on, että Suomessa kuorma- ja linja-autoille on samat rengasvaatimukset kesät talvet.
– Tilanne saattaa kuitenkin muuttua lähiaikoina, sillä rengasvaatimuksia aiotaan uudistaa osana tieliikennelain kokonaisuudistusta, joka on tulossa eduskunnan ja hallituksen käsiteltäväksi vuonna 2016.

Liikenne- ja viestintäministeriön yli-insinööri Mikko Karhusen mukaan viimeistään vuoden 2016 kokonaisuudistuksen yhteydessä tehdään myös tarvittavat muutokset esimerkiksi renkaiden käyttöä koskeviin vaatimuksiin.
– Voimaan uudistukset tulevat oletettavasti kuitenkin vasta myöhemmin, povaa Valtonen.

Tarkastuksissa löytyi suhteellisesti useimmin kuorma-autossa alle viiden millin kulutuspinnalla varustettuja renkaita teliakseleilta. Esimerkiksi kaksiakselisten paripyörällisten teliakselien renkaista lähes joka kuudennessa oli alle viisi milliä kulutuspintaa.
– Nykymääräysten mukaan rengastukset olivat kuitenkin aivan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lailliset, sanoo Valtonen.

Kuorma-autojen vetävillä akseleilla käytetään jo nyt talviaikana hyviä ja noin yhdeksässä tapauksessa kymmenestä erityisesti talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita. Varsinkin perävaunullisissa kuorma-autoissa oli tarkastuksissa harvoin vetävällä akselilla rengas, jossa oli vähemmän kuin viisi millimetriä kulutuspintaa.
– Myös etuakseleilla renkaat olivat tuoreessa tarkastuksessa enimmäkseen talviliikenteeseen kelpoja, kertoo Valtonen.
Tiukentuvien rengasvaatimusten odotetaan parantavan raskaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Riski pienemmäksi

Varsinkin perävaunullisissa kuorma-autoissa alle viiden millimetrin kulutuspinnalla olevia renkaita tavattiin tarkastuksessa vähän. Erityisesti talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita oli käytössä etuakseleilla yli puolessa tarkastetuista kuorma-autoista.
– Olemme esittäneet, että myös perävaunujen renkaille tulee asettaa talviajaksi nykyistä korkeampi kulutuspintavaatimus, jotta liukkaalla kelillä äärimmäisen vaarallista perävaunun luistoon joutumisen riskiä voidaan entisestään pienentää, painottaa Liikenneturvan Juha Valtonen.

Urasyvyysvaatimuksen kiristämisen kustannusvaikutukset on arvioitu pieniksi tai kohtuullisiksi hyötyyn nähden.

Vesa-Pekka Järvelä