Vaara iskee tässä

Pehmeä ojanluiska valtatieremontin jäljiltä paljastaa jo nyt, että riista on ottanut tienylityspaikakseen ainakin uuden riista-aidan Luvian päädyn. Jäljet näyttävät, että lukuisat peurat ja metsäkauriit ovat ylittäneet valtaväylän samasta paikasta viimeisten viikkojen aikana.
– Aidan päistä syntyy pahat paikat, se on valistunut veikkaus. Ne ovat merkittäviä onnettomuuksia synnyttäviä kohtia, riistasuunnittelija Reima Laaja Riistakeskus Satakunnasta sanoo.
Laajan mukaan aita vaikuttaa riistaeläinten luontaiseen liikkumiseen, ja alussa ne saattavat myös puskea päin aitaa yrittäessään siirtyä toisella alueelle. Hän toivoo, että autoilijat tietäisivät, miksi varoitusmerkeillä riista-aitojen päissä yleensä varoitellaan – ei aidan päättymisen tai alkamisen vuoksi, vaan tielle pyrkivän riistan vuoksi.
Laaja lisää, että valtatie 8 rannikolla muutoinkin katkaisee hirvieläinten luontaiset liikkumissuunnat. Keväällä eläimet palaavat rannikolle, syksyllä siirtyvät vastaavasti talvilaitumille sisämaahan.
Pahin vaaran hetki ajoittuu tuntia ennen auringonnousua ja tunti jälkeen auringonlaskun. Laaja muistuttaa, että juuri nyt vilkkain työmatkaliikenne ajoittuu samoihin pimeisiin tunteihin.

Viranomaiset tekivät juuri hiljan hirvieläinonnettomuuksia ehkäisevän suunnitelman Varsinais-Suomen ely-keskuksen alueelle. Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang tietää hänkin, että onnettomuusriski aitojen päissä kasvaa. Samalla hän huomauttaa, että vilkkaille ylityspaikoille onnettomuudet kasaantuvat, jos aitaa ei rakenneta lainkaan.
Aitaa rakennettiin Luvian ja Porin väliin noin kuuden kilometrin matkalle. Klang näkee, että aita voi muuttaa eläinten käytöksen niin että ne pysyttelevät metsissä ylittämättä tietä. On esimerkkejä Etelä-Suomesta, että jopa eläinkannat ovat eriytyneet pitkien hirviaitojen katkaisemilla alueilla.

Suunnitelmassa toimenpide-ehdotuksena uuden riista-aidan rakentamista on esitetty kuuteen kohteeseen, yhteensä noin 16,5 kilometrin osuudelle. On laskettu, että riista-aitojen rakentamisella saadaan kohteeseen noin yhteensä 0,024 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä/vuosi.
Satakunnan uudet paikat olisivat valtatie 11 välillä Kaasmarkku–Kullaan Koski kahden kilometrin matkalla ja valtatie 2 Huittisista kaakkoon 3,3 kilometrin osuudella.
– Tälle ei ole määritelty aikataulua. Ensin täytyy tehdä tiesuunnitelmat, maa-alueen hallinnolliset ratkaisut ja pitää saada vielä rahoituskin, Klang sanoo.
Kullaan kohde maksaa arviolta 200–300 000 euroa, Huittisten kohde 150–200 000 euroa.

Jukka Silvast