Pääkirjoitus: Ykkösnimet maakunnan johtopaikoille

Satakunnan edunvalvonta nousi jälleen otsikoihin, kun viime viikolla julkaistiin Esko Ahon selvitys Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta. Selvitys oli Satakunnalle pettymys. Täällä toivottiin, että rannikon telakoiden ja autotehtaan lomassa kasvun imu näkyisi Satakunnassakin laajemmin ja valtio osaltaan olisi investoimassa Satakuntaan.

Kun selvityksen anti oli pettymys, alkoi tuttu puhe, missä kantimissa Satakunnan edunvalvonta on. Ajankohta asian puimiseen on otollinen. Ensi viikolla näet ratkeaa tosiasiallisesti, keiden johdolla maakunnan keskeisiä kuntayhtymiä viedään jatkossa eteenpäin. Tällaisia kuntayhtymiä ovat erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto.

Ensi viikolla Satakunnan poliittisten puolueiden neuvottelijat kokoontuvat ja käyvät läpi listan, keitä henkilöitä ehdottavat erilaisille johtopaikoille. Se, mille puolueelle mikin paikka kuuluu, ratkaistiin puolueiden kesken jo keväällä kuntavaalien jälkeen.

Sopimuksen mukaan Satakuntaliiton maakuntavaltuuston puheenjohtajan paikka on jatkossa kokoomuksen ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sdp:n edustaja. Sairaanhoitopiirissä valtuustossa nuijaa heiluttaa Sdp:n edustaja ja hallituksessa puhetta johtaa keskustan edustaja. Nämä keskeisimmät luottamuspaikat ovat maakunnan edunvalvonnan kannalta erittäin tärkeitä.

Vaikka eduskuntavaalien alla puolueista riippumatta suuri osa ehdokkaista kaipaa Satakuntaan parempaa edunvalvontaa, niin kuitenkin juuri kuntavaalien tuloksen perusteella ratkeaa se, mikä puolue saa minkäkin keskeisen maakunnallisen paikan. Puolueiden omissa käsissä on sitten se, ketä he millekin paikallensa istuttavat.

Lähitulevaisuus on maakunnallisen edunvalvonnan kannalta hyvin tärkeä. Viime vaalikaudella suuri puolustustaistelu käytiin oman vaalipiirin puolesta. Se saatiin turvattua.

Nyt lähiaikoina laitetaan maaliin sekä Satasotea että maakuntauudistusta. Satakunnalla on molemmissa paljon pelissä. Väestötappiosta kärsivän ja vanhentuvan maakunnan pitää kyetä tuottamaan sote-palvelut aiempaa tehokkaammin. Jotta tämä työ onnistuu, vaatii se luottamushenkilöiltä näkemystä yli oman kuntansa rajojen ja pidemmäksi ajaksi kuin vain vuoden, kahden päähän.

Maakuntauudistus vahvistaisi sekin Satakuntaa. Se selkeyttäisi maakunnan, kuntien ja valtion tehtäväjakoa. Satakunta saisi siinä nykyistä enemmän. Uuteen maakuntaan siirtyisi tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Jotta tärkeät maakunnan sisäpoliittiset edunvalvontatavoitteet saadaan maaliin, vaatii se myös sitä, että puolueet valitsevat ensi viikolla maakunnan keskeisimmille luottamuspaikoille henkilöitä, jotka edustavat omissa puolueissaan ykkösketjua. Tätä varmistaisi sen, että heidän sanomillaan on painoarvoa omassa puolueessa ja toisaalta sen, että muut puolueet tietävät, että näiden henkilön kanssa voi neuvotella. Heillä on siihen tosiasiallinenkin mandaatti. Kyse on luottamuspääomasta. Se on politiikassa kaikkein tärkeintä.

Maakunnan edunvalvontaa ei saa nyt myöskään alistaa puoluepolitiikalle tai valtakunnan politiikalle. Sellaistakin on nähty. Satakunnan asian pitää tulla ensimmäisenä.

Kim Huovinlahti