Mari väläyttää naisverkostoa

– Ei tämä ole ollut mikään feminismityö, Mari Kaunistola tähdentää heti alkuunsa.
Kun hän pohti taannoin aihetta kauppakorkeakoulun lopputyölle, kiinnostus johtamiseen kasvoi opintojen myötä. Innostus syntyi erittäin kiinnostavan opetuksen ja ohjauksen ansiosta, jota hän vieläkin kiittelee auliisti.
– Aiheena oli nimenomaan johtajuus. Yhtä hyvin olisin voinut tehdä tämän miesjohtajista.
Kaunistola nostaa nyt naiskulmaa pinnalle, vaikka lopputyöstä alkaa olla kohta vuosi.
– En ole muuttunut feministiksi, mutta toivoisin, että naisten johtajuudesta puhuttaisiin enemmän. Naiset eivät ehkä itse osaa kehua tai markkinoida tarpeeksi ja äänekkäästi.

Ekonomin tutkintoon liittyneeseen lopputyöhön hän valitsi maakunnan 20 suurimman yrityksen johtajistoa, ja sieltä nimenomaan naisia.
– Alle kymmenen naisjohtajaa löytyi paikoilta, joissa naiset toimivat johtoryhmän jäseninä. He olivat henkilöstö-, talous- tai turvallisuusjohtajia. Kyseessä oli satakuntalaisittain teollisuusvaltaisia yrityksiä, mutta...
– Minulle tämä määrä oli yllätys. Olisin odottanut, että naisedustus olisi ollut vahvempi.

Mari Kaunistola kertoo, etteivät haastateltavat missään tapauksessa halunneet vastakkainasettelua sukupuolen mukaan, eikä hän tekijänä halunnut itsekään.
– Kaikki haastateltavat halusivat, että työpaikka saadaan omien avujen kautta, ei minkään naiskiintiön. Naiskiintiön noudattamisella heidän mielestään ei voiteta mitään.
Yhteistä saadussa tiedossa oli myös se, että jokainen oli edennyt urallaan askel askeleelta.
– On sitouduttu, menty eteenpäin, ei raketin lailla, Kaunistola kuvailee naisten tietä.
Sekin paljastui, että monet haastatellut olivat urallaan kohdanneet tytöttelyä.
– Hyvä veli -verkoston olemassaolosta, mitä se sitten tarkoittaakin, siitä kaikilla oli ollut jonkinlaista kokemusta urallaan.
– Jotkut olivat myös saaneet viestin, että joudut tekemään asiat kaksin verroin paremmin kuin miehet edetäksesi, Kaunistola jatkaa.

Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella johtamisen lehtorina toimiva porilainen Kaunistola sai käsityksen, että naisjohtajat eivät ole työssään rahamotiivilla, vaan he ovat tunnollisia ja sitoutuneita työhönsä.
Yhteistä oli motivaatio tehdä innostavaa työtä. Kaunistola pohtii, että naisilla johtoon tässä ajassa on jonkinlainen tilaus, kun tiedetään naisten ominaisuuksista, menestystekijöistä tässä ajassa ja naisten ehkä miehistä poikkeavasta lähestymistavasta asioihin. Muuttuva työ edellyttää myös muutosta johtamiseen. Johtaminen organisaatiossa niin tuloksen kuin hyvinvoinnin kannalta on erityisen tärkeää. Organisaatiokulttuurin tulee olla tasapuolinen ja kokonaisuutta tukeva.
Mari Kaunistola huomauttaa, että naisverkostojen luominen Satakuntaan voisi olla hyvin ajankohtainen ja tarpeellinen. Onhan miehilläkin omansa – ollut jo pitkään.

Poliisin työstä virkavapaalla oleva Kaunistola pitää nykyisestä työpaikastaan Tampereella, ja nimenomaan poliisiopiston roolista poliisialan tutkimus- ja kehitysympäristönä. Töitä on luvattu myös tulevaksi vuodeksi.

Mari Kaunistola
- lehtori, KTM, FM
- kotipaikka Pori
- virkavapaalla Lounais-Suomen poliisista
johtamisen lehtorina Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella, kouluttaa etenkin päällystöä ja alipäällystöä

Jukka Silvast