OP-ryhmän sairaala ensin Poriin – Rauma avoin

Finanssiryhmä OP julkisti kesäkuussa linjauksen, jonka mukaan jokaiseen maakuntaan tulee Ahvenanmaata lukuunottamatta Pohjola-sairaala tai Pohjola-terveyskeskus. Terveyspalvelut liittyvät konsernin tulevaisuuden laajempiin suunnitelmiin. Pitkällä aikavälillä OP:n on tarkoitus muuttua monialaiseksi palveluyritykseksi.
Satakunnan suurimman osuuspankin, Länsi-Suomen osuuspankin vt. toimitusjohtaja Matti Kiuru sanoo, että sairaala maakunnassa tulee olemaan terveyskeskustyyppinen ja sen pitäisi olla toiminnassa ensi vuonna. Lopullisia päätöksiä tehdään ryhmässä heti kiivaimman kesälomasesongin jälkeen.
Kiuru ei vahvista paikkaa, mutta ennakkoon paikaksi ounasteltu pankin omistama BePop-kiinteistö Porissa hänen mukaansa soveltuisi pienin järjestelyin tiloiksi.
– Olisihan terveysasema mieluinen vuokralainen, Kiuru tyytyy kommentoimaan.
OP-finanssiryhmän nykylinjaus merkitsee yhden terveysaseman rakentamista, jolloin paikaksi maakunnan suurimpana kaupunkina tulisi Pori.
Matti Kiuru huomauttaa, ettei BePopiin sijoittumisesta ole käyty konkreettisia keskusteluja ryhmässä, mutta ratkaisuja pitää tehdä pian.
– Kiinteistöllä on hyvä sijainti, ja jotenkin lääkäripalvelut ovat keskittyneet tällä kaupungin alueelle.
Rauma ei ole tällä haavaa piirustuksissa.

Terveys- ja hyvinvointipalveluista tulee lähivuosina OP:n neljäs liiketoiminta-alue pankki-, vakuutus- ja varainhoitoliiketoimintojen rinnalle. Finanssitoimiala pysyy silti tukijalkana.
Uutta linjausta on perusteltu siten, että vakuutusjärjestelmän kautta tulevat potilaat ovat suuri asiakasryhmä lääkäriasemilla. Pohjola luonnollisesti vakuuttajana haluaa olla ottamassa osaansa tästäkin ryhmästä.
OP-ryhmän avaus terveysbisnekseen tehtiin jo vuonna 2012, kun se Omasairaala-nimeä kantanut, ortopediaan keskittynyt sairaala perustettiin Helsinkiin. Ryhmän toinen sairaala valmistuu elokuussa Tampereelle. Lisäksi Oulun, Turun ja Kuopion sairaaloista on päätös.

Jukka Silvast