Palotarkastus omatoimisesti

Palotarkastukset ovat muuttuneet riskiperusteisiksi. Pelastuslaki ei enää määrittele aikaväliä palotarkastusten suorittamiselle, vaan pelastuslaitokset laativat valvontasuunnitelman, jossa palotarkastuskohteet ja tarkastusvälit määritellään riskiperusteisesti.
– Pientaloihin tehdään edelleen säännönmukaisia palotarkastuksia sekä lähetetään myös omavalvontalomakkeita asukkaille. Kiinteistön omistaja tai haltija täyttää pientalon omavalvontalomakkeen, jossa käydään läpi rakennuksen paloturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Lomakkeen avulla osataan kiinnittää huomiota olennaisimpiin turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin, kertoo palotarkastaja Jouni Roos Satakunnan Pelastuslaitokselta.

Lomakkeessa kysytään muun muassa, missä kunnossa ovat palovaroittimet, varatiet ja tiedot nuohoojan tekemästä nuohoustyöstä.
– Lomake lähetetään täytettynä takaisin pelastuslaitokselle.
Tällä hetkellä asuinalueita käydään Porissa läpi kaupunginosa kerrallaan. Tänä vuonna vuorossa on Uudenkoiviston alue.
– Kyseessä olevan kaupunginosan kiinteistönomistajille lähetettävän omavalvontalomakkeen lisäksi kiinteistönomistaja saa Pientalon paloturvallisuusoppaan. Siitä on hyvä kerrata, mitkä asiat pitää olla kunnossa, sanoo Roos.

Asuinrakennusten palotarkastukset voivat olla teemaluontoisia tai asukkaiden itsensä tekemiä.
– Rakennuksen omistajan ja haltijan on joka tapauksessa itse huolehdittava tilojensa turvallisuudesta. Mikäli kiinteistönomistaja ei reagoi paloviranomaisen yhteydenottoon tai palautetussa omavalvontalomakkeessa on havaittu oleellisia puutteita kiinteistön turvallisuudessa, silloin kiinteistönomistajaa tavoitellaan puhelimella ja sovitaan aika palotarkastajan suorittamalle palotarkastukselle. Jos tämäkään ei tuo toivottua tulosta, silloin paloviranomainen marssii paikalle ja tekee virallisen palotarkastuksen, kertoo Roos.

Tällä hetkellä omavalvonta kohdistetaan pientaloihin. Suunnitelmissa on, että myöhemmin mukaan omavalvontaan otetaan kesäasunnot.
– Niiden aikataulusta ei ole vielä tietoa. Nykyisin kesäasukkaita pyritään tapaamaan esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Silloin on hyvä muistutella paloturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, sanoo Roos.

.
Vakituisen asunnon savuhormien nuohous on suoritettava kerran vuodessa –  käytetään sitten polttoaineena puuta tai kevytöljyä. Vapaa-ajan asunnon nuohous on tehtävä puolestaan kerran kolmessa vuodessa. Nuohouksesta vastaa kiinteistön haltija.

Vesa-Pekka Järvelä