Pori Energia tekee jätti-investoinnin Aittaluotoon

SV Jukka Silvast
Pori Energia aikoo korvata Porin Aittaluodon voimalaitoksen kaksi kattilaa uudella ja nykyistä tehokkaammalla biopolttoainekattilalla kesäkuuhun 2020 mennessä. Turpeen käyttö ja samalla rekkakuljetukset kaupungissa puolittuisivat. Uudistuksen taustalla ovat kiristyneet EU-direktiivien vaatimukset.
Hankkeen ympäristölupahakemus on hiljan jätetty Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Päätöstä odotetaan puolen vuoden sisällä.
Toimitusjohtaja Matti Rintanen sanoo, että investointipäätös tehdään ympäristölupapäätöksen jälkeen. Samalla selviää laitoksen lopullinen koko ja se, tehdäänkö laitoksen yhteyteen sähköntuotantoa.

Jos sähkö jää sivuun, investointi maksaa noin 50 miljoonaa euroa. Uuteen nykyisten laitosten viereen nousee uusi kattilarakennus ja matala piippu. Vanhoista kattiloista toinen jää varalle, samoin korkea tiilipiippu.
Uusi kattila polttaa biopolttoaineita vähintään 80 prosenttia. Joustavuutta Rintasen mukaan täytyy olla polttoaineiden suhteen, koska investoinnin takaisinmaksuaika on minimissään 20 vuotta. Nykyiset kattilat käyttävät puoliksi turvetta ja puuta.

Toimitusjohtaja Rintanen huomauttaa, että laitoksen kokoon vaikuttavat myös käytävät neuvottelut teollisuuden kanssa, jossa keskustellaan teollisuuden tarpeista ja toiveista.
Nykyisellään tuotannosta puolet on kaukolämpöä Porin ja Ulvilan kaukolämpöverkkoihin. Lisäksi prosessihöyryä menee Aittaluodon ja Kupariteollisuuspuiston teollisuuden tarpeisiin. Yhteistuotantona tehdään sähköä Pori Energian asiakkaille.
Rintanen sanoo myös, ettei investointi vaikuta kotitalousasiakkaiden maksamaan energian hintaan eikä kaukolämpöverkon laajuuteen.
Investointi on Pori Energia Oy:n suurin yksittäinen investointi.
Pori Energialla on siirtymäajaksi vuoden 2020 kesäkuuhun saakka direktiivin mukainen lupa eneregiantuotantoon Aittaluodossa.

Jukka Silvast