Suomen juhlavuoden kunniaksi nuorille ilmaista tanssinopetusta

Tanssikoulu Happy Dance kunnioittaa maamme 100-vuotista itsenäisyyttä elvyttämällä lavatanssikulttuuria. Se tarjoaa kaikille alle 25-vuotiaille ilmaisen osallistumisen lavatanssin perustason viikkotunneilleen Porissa, Raumalla ja Loimaalla.
– Tunneilla opetellaan lukujärjestyksessä vuorossa olevan lajin perusteita. Alkeista on helppo lähteä tutustumaan tanssilavakulttuuriin, diplomitanssinopettaja Kati Kainulainen ja tanssinopettaja Joonas Kainulainen innostavat nuoria mukaan.

Heidän tavoitteenaan onkin saada suuri joukko nuoria viikkotunneilleen ja alkeet opittuaan innostumaan paritanssista. Samalla tuettaisiin lavatanssin ainutlaatuisen kulttuurin säilymistä maassamme.
Tanssikoulun kaikki opettajat ovat ammattitaitoisia ja opettavat päätyönään tanssia.
– Nuorten kynnys lähteä tanssimaan ja tanssikursseille on usein suuri. Osaksi se johtuu taloudellisesta tilanteesta ja osaksi varmaan ennakkoasenteista, Kati on havainnut.

Kainulaiset haluavat hankkeensa avulla laskea nuorten kynnystä tulla tanssimaan, siksi perustason tunnit ovat ilmaiset kaikille alle 25-vuotiaille koko kevään ajan Porissa, Raumalla ja Loimaalla.
Tanssikoulun hanke liittyy Suomen juhlavuoteen, sillä lavatanssit ja tanssiminen yleensä ovat olleet tärkeässä osassa sodan jälkeisen Suomen uudelleen rakentamisessa.
– Tanssilavat ja yleensäkin tanssikulttuuri ovat luoneet yhteenkuuluvuutta ja juhlaa arjen keskelle, pariskunta kertaa.
Tanssimisen sykli on tällä hetkellä laskusuunnassa. Se näkyy tanssilavojen vähentymisinä, niinpä tanssikulttuurin nousuun tarvitaan nuoria.
– Näin estetään koko kulttuurin häviäminen, Kainulaiset korostavat.

INFO:
• Happy Dancen projektina on saada uusia tanssijoita innostumaan lavatanssikulttuurin säilyttämisestä 100-vuotiaassa Suomessa.
• Kaikilla alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy paritanssin perusteiden kursseille viikoittain Porissa torstaisin klo 19–21 ja sunnuntaisin klo 15–17. Raumalla tiistaisin klo 18–20 ja Loimaalla torstaisin klo 18–20.
• Ennakkotaitoja ei tarvita. Opetus alkaa kävelystä, rytmistä, perusaskeleista ja tanssiotteista.
• Tanssiminen on sosiaalinen harrastus. Voit halutessasi jutella tai vain antaa musiikin viedä mennessään.
• Tanssi on hyödyllinen taito esimerkiksi erilaisissa juhlissa.
• Huom! Vihkiparin upea häätanssi kruunaa juhlapäivän.
• Hääparien tanssin opiskelu alkaa hyvissä ajoin ennen h-hetkeä.

Pia Rauhalammi